رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی : ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریت است آمادگی‌ها را تا سر حد نیاز افزایش دهید

خريد و فروش سهام در چه شرايطي انجام ميپذيرد؟

با توجه به اينكه براي هر فرد حداکثر10ميليون ريال سهام از مجموع شركتهاي قابل واگذاري اصل44 در نظر گرفته شده است كه پیش بینی شده است سالانه 10درصد آن از محل سود شركتها مستهلك شود،يادآورميشود: در حال حاضر، افراد، مالك 10درصد برگ سهام خود هستند و اين برگ سهام تا 10سال به صورت دريافت اقساط از محل سود،مستهلك شده و قابليت خريد و فروش پيدا ميكند.

تشكيل بازار فرابورس براي عرضه سهام شركتهايي كه قابليت ورود به بورس را ندارند مانند شركتهاي سرمايهگذاري استاني و همچنين تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني از سهامي خاص به سهامي عام تا  اين كه بتوانند در فرابورس، سهام خود را عرضه كنند،ازاقدامات اوليه در راستاي تسريع در قابليت خريد و فروش سهام است كه پس از انجام 2فرآيند فوق كه بهطور قطع، كوتاه مدت نخواهد بود، معادل مبلغ نقد شده سهام عدالت از محل سود آن برگ سهام شركت سرمايه گذاري سهامي عام استان به افراد ارايه ميشود كه قابليت خريد و فروش در بازار فرابورس را خواهد داشت .

بازدید : 8743 نفر