بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی: مهم‌ترین کاری که دشمن میخواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور است.

تاریخچه سهام عدالت

 شركت تعاوني سهام عدالت شماره2 تهران در 29/1/88باتوجه به شرايط خاص جمعيتي و جغرافيايي استان تهران تشكيل شد و با توجه به تأخیر 3ساله در تشکیل نسبت به تعاونی های مشابه  سریعاً نسبت به انجام مأموریت خود در جهت ثبت نام مشمولین تحت پوشش در تهران اقدام نمود بطوریکه طی2 ماهه اول و تا پایان تیرماه 88 بیش از 90 % مشمولین تحت پوشش ثبت نام شده و برای آنان برگ سهام صادر گردید و بعد از آن ثبت نام افراد باقیمانده که معمولاً در درج اطلاعات در برگه های ثبت نام ، موارد صحیح درج نشده است ، به مرور ادامه دارد. تا پایان مهلتی که توسط دبیرخانه اعلام شود ، ثبت نام ادامه دارد .

 

بازدید : 19980 نفر