رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی : ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریت است آمادگی‌ها را تا سر حد نیاز افزایش دهید

سهام عدالت چيست؟

هدف از اجراي طرح سهام عدالت، توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور سهام ، توانمندسازي و افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند، تسريع در روند خصوصي سازي ازطريق واگذاري گسترده سهام شركتهاي دولتي، استفاده از روشهاي سالم تر و شفاف تر براي واگذاري سهام شركتها، متكي به خود كردن خانوارهاي نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي، كاهش حجم بخش دولتي و انتقال تصديها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور، تفكيك مناسبتر وظايف حاكميتي و بنگاهداري و سازماندهي كاراتركردن بنگاههاي دولتي و كارآمدكردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي است.
 
 دولت در راستاي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي و عبور از مرحله دولتي به خصوصي سازي، حدود 50 شركت دولتي را به بخش خصوصي منتقل خواهدكرد و تا 40درصد از سهام اين شركتها به سهام عدالت، پنج درصد به عنوان سهام ترجيحي به كاركنان آن شركت، 35درصد براي كشف قيمت و رونق اقتصاد كشور و بازار بورس ازطريق بورس ارايه ميشود و 20 درصد آن شركت در اختيار دولت قرار ميگيرد تا در دورهي گذار از دولتي به خصوصي سازي، آسيب نبيند.
 
 دولت براي اختصاص 40 درصد از سهام از شركتهاي دولتي به سهام عدالت، دبيرخانه سهام عدالت مركزي را براي شناسايي مشمولين تشكيل داد و پس از ثبت نام اوليه، ثبت نام در شركتهاي تعاوني سهام عدالت شهرستانها صورت پذيرفت و اسامي ازطريق دبيرخانه به شركت كارگزاري سهام عدالت ارسال و پس از ارسال اسامي و سرمايه نقدشده هر فرد (براساس 10درصدي كه سالانه از سود سهام نقد ميشود برگ سهام شركت سرمايه گذاري استان به افراد تعلق گيرد كه اين برگه سهام، قابليت خريد و فروش دربورس یا فرابورس را خواهد داشت )

بازدید : 39152 نفر