بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی: مهم‌ترین کاری که دشمن میخواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور است.

اهداف سهام عدالت

1.تسهیل در ارایه خدمات سهام عدالت به خانواده سهامداران در استان تهران
2.توزیع متعادل ثروت و درآمد کشور
3.استفاده از انرژی خانواده سهامداران در ثروت زایی
4.  ايجاد يك NGO در استان تهران و كشور در راستاي دستيابي به اهداف توانمندسازي خانوادها
5. مشاركتپذيري خانواده سهامداران در استان تهران در امور مربوط به فعالیتهای اقتصادی و توانمند سازی در شرکت تعاونی      

بازدید : 5330 نفر