بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی: مهم‌ترین کاری که دشمن میخواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور است.

هیات مدیره سهام عدالت

ریئس هیات مدیره   : حمدالله غریبی کاظم آبادی
نائب رئیس            :  علی نعمت زاده
عضو اصلی           : جان محمد علیمرادی  
عضو اصلی           :  حسن خالکی
عضو اصلی           :  محمد رستگارموحد

---------------------------------------------
عضو علی البدل         :  طیب شعبانی برزگر
عضو علی البدل         :  مجتبی رضائی

----------------------------------------------
مدیر عامل                :  حسن جبلی

بازدید : 6772 نفر