رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی : ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریت است آمادگی‌ها را تا سر حد نیاز افزایش دهید

سود سهام عدالت چگونه محاسبه و پرداخت ميشود؟

سود سهام شركتها طبق قانون تجارت وبراساس مقررات مجامع و سال مالي شركتها بطور معمول با تاخير پرداخت ميشود، متذكرميشود: به طور مثال ، براي تيين سود هر سال، مجمع هر شركت بطور معمول در تيرماه سال بعد تشكيل و سود قابل پرداخت تصويب ميشود، ولي طبق قانون تجارت تا 8 ماه پس از مجمع ميتواند پرداخت شود، حال با توجه به كاهش نقدينگي در سالهاي اخير ناشي از مسايل اقتصادي جهاني و كشوري تاكنون نقدينگي سود سال86 بهطور كامل تحصيل نشده تا بين سهامداران تقسيم شود. سود تحصيل شده تاكنون بين مشمولين مرحله اول و دوم (كميته امداد، بهزيستي، روستاييان و عشاير) و بخشي از مرحله سوم ( آموزش وپرورش و بازنشستگان) پرداخت شده يا در حال پرداخت است.

شركتهاي تعاوني شهرستاني درخصوص مبلغ نهايي و زمان و نحوه پرداخت سود در حال حاضر نقشي ندارند، وپرداخت سود مابقي مشمولين، مشروط به حصول نقدينگي توسط مراجع ذيربط بوده در هر مرحله، مكانيسم پرداخت سود متفاوت بوده است.

بازدید : 28948 نفر