خرید اقساطی با حکمت کارت

لیست کامل فروشگاه ها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال 1397 را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری فرمودند.

سود سهام عدالت چگونه محاسبه و پرداخت ميشود؟

سود سهام شركتها طبق قانون تجارت وبراساس مقررات مجامع و سال مالي شركتها بطور معمول با تاخير پرداخت ميشود، متذكرميشود: به طور مثال ، براي تيين سود هر سال، مجمع هر شركت بطور معمول در تيرماه سال بعد تشكيل و سود قابل پرداخت تصويب ميشود، ولي طبق قانون تجارت تا 8 ماه پس از مجمع ميتواند پرداخت شود، حال با توجه به كاهش نقدينگي در سالهاي اخير ناشي از مسايل اقتصادي جهاني و كشوري تاكنون نقدينگي سود سال86 بهطور كامل تحصيل نشده تا بين سهامداران تقسيم شود. سود تحصيل شده تاكنون بين مشمولين مرحله اول و دوم (كميته امداد، بهزيستي، روستاييان و عشاير) و بخشي از مرحله سوم ( آموزش وپرورش و بازنشستگان) پرداخت شده يا در حال پرداخت است.

شركتهاي تعاوني شهرستاني درخصوص مبلغ نهايي و زمان و نحوه پرداخت سود در حال حاضر نقشي ندارند، وپرداخت سود مابقي مشمولين، مشروط به حصول نقدينگي توسط مراجع ذيربط بوده در هر مرحله، مكانيسم پرداخت سود متفاوت بوده است.

بازدید : 22566 نفر