خرید اقساطی با حکمت کارت

لیست کامل فروشگاه ها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال 1397 را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری فرمودند.

قابل توجه بازنشستگان وشاغلین محترم

تاریخ نگارش : سه شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

((درخصوص توزیع سود سهام عدالت موارد بشرح ذیل اعلام میگردد.)) ((درخصوص توزیع سود سهام عدالت موارد بشرح ذیل اعلام میگردد. ))

درخصوص توزیع سود سهام عدالت موارد بشرح ذیل اعلام میگردد

1. اختصاص و تأمین سود سهام عدالت به هرکدام از سهامداران، در اختیار سازمان خصوصی سازی می باشد. پرداخت سود در این مقطع نیز  براساس مبالغ و فایل ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته است .                                                                

2.بازنشستگانی که قبل از سال 1385 بازنشسته شده و تاریخ ثبت در برگه سهام آنها تا تاریخ 88/04/29 قید شده در مرحله اول سود سهام دریافت نموده اند. کسانیکه تاریخ برگه سهام آنها بعد از88/04/29میباشد در مراحل بعد سود سهام دریافت میکنند.

3. شاغلینی که تاریخ ثبت در برگه سهام آنها تا تاریخ 1387/12/29قید شده در این مرحله  سود سهام دریافت نموده اند. کسانیکه تاریخ برگه سهام آنها بعد از 1387/12/29میباشد در مراحل بعد سود سهام دریافت می کنند.

4.بازنشستگان بعد از سال 1385 برای سهام عدالت ، جزو شاغلین محسوب شده و سود سهام آنها با شاغلین به حساب فیش حقوقی آنها واریزمیگردد.

5.اگر چنانچه تاریخ ثبت و صدور برگه سهام فردی تا تاریخ یاد شده باشد اما تابحال سودی به ایشان پرداخت نگردیده، جهت بررسی به تعاونی مربوطه خود مراجعه شود.
6.برای شاغلین وبازنشستگانی که تا به حال جهت دریافت سهام عدالت هیچ اقدامی نکرده اند، درصورت اقدام سازمان خصوصی سازی جهت ثبت نام تکمیلی، مراتب از طریق یگان خدمتی و اداره بازنشستگی و فیش حقوقی اطلاع رسانی خواهد گردید.   

7. آن دسته از شاغلین  محترم که دراین مرحله سود سهام عدالت دریافت نموده اند، دارای مشخصات ذیل می باشند:

الف) کسانی شامل دریافت سود سهام عدالت می باشند که پس از دریافت دعوت نامه سهام عدالت در تعاونی های سهام عدالت سراسر کشور، ثبت نام نموده و برگ سهام عدالت دریافت کرده و همچنین اسامی آنان به عنوان سهامدار نهائی توسط دبیرخانه مرکزی سهام عدالت تائید شده باشد. مبلغ واریز شده فیش ارسالی بر مبنای فایل تهیه شده توسط دبیرخانه مرکزی سهام عدالت می باشد،جهت تسهیل درپرداخت به ذینفعان ،درنیروههای مسلح مبالغ از طریق فیش حقوقی کارکنان وبازنشستگان توزیع میگردد. 

ب ) شاغلینی که تا پایان سال87 درتعاونیها ی کل کشور ثبت شده اند ومورد تائید دبیر خانه مرکزی سهام عدالت گردیده اند دراین مرحله سود دریافت نموده اند.

د) سود پرداختی برای سرپرستان و افراد تحت تکفلشان بر مبنای آخرین وضعیت آنها در پایان سال 1385 محاسبه گردیده است، افزایش و کاهش نفرات امکان پذیرنمی باشد.                                                                                   

ه) حداکثر سود برای هر نفر( 000/40 تومان) و برای هرخانواده (000/200تومان) در نظر گرفته شده و چنانچه خانواده ای تعداد افرادش بیش از 5 نفر باشد، مبلغ (000/200تومان) به صورت مساوی بین آنها تقسیم می گردد .                                                      

بازدید : 13934 نفر